REGULAMIN PROMOCJI „WCZESNA REZERWACJA SIĘ OPŁACA”

w terminach:

Weekend MAJOWY (28.04 - 05.05.2019)
Weekend BOŻEGO CIAŁA (20.06 - 23.06.2019)
LATO 2019 (23.06 - 30.09.2019)

I. Zasady Promocji

1. Promocja dotyczy wszystkich imprez organizowanych w sezonie wiosennym i letnim 2019.

2. Warunkiem koniecznym do skorzystania z promocji jest dokonanie rezerwacji z aktualnej oferty w terminie :

a) Wycieczki w czasie Weekendu Majowego - rezerwacja w terminie 10.01 - 01.04.2019

b) Wycieczki w czasie Weekendu Bożego Ciała - rezerwacja w terminie 10.01 - 01.05.2019

c) Wycieczki Lato 2019 - rezerwacja 10.01 - 01.06.2019

3. Rezerwacja uznana jest za dokonaną po wpłaceniu zaliczki w wysokości 50% wartości rezerwacji w terminie do 7 dni od daty dokonania zgłoszenia (formularz rezerwacji lub telefonicznie)

4. Promocja dotyczy tylko rezerwacji indywidualnych, nie dotyczy zamówień grupowych (powyżej 10 osób).

5. Liczba miejsc objętych promocją jest ograniczona.

6. Promocja nie sumuje się z innymi promocjami, zniżkami, stałymi rabatami.

7. W ramach promocji Klient dokonuje wyboru JEDNEGO z proponowanych w szczegółach promocji RABATU.

8. Wpłatę końcową w wysokości 50% należy uregulować na 7 dni przed datą rozpoczęcia wycieczki (decyduje dzień wpłaty/przelewu na konto Biura). W przypadku nie dotrzymania terminów wpłat rabat zostanie anulowany, a Klientowi z tego tytułu nie przysługuje żadne roszczenie odszkodowawcze w stosunku do Biura.

II. Szczegóły Promocji

1. W promocji rabat 10 % dla osób dorosłych na wszystkie aktualnie oferowane wycieczki.

2. W promocji rabat dla Rodzin z dziećmi (2 dorosłych + 2 dzieci w wieku 4-12 lat – cena dla dzieci z rabatem 50 %)

3. W promocji honorujemy KARTY DUŻEJ RODZINY z rabatem 10-15 % (np. z miast Wrocław, Poznań, Szczecin, Gdańsk).

4. W promocji otrzymanie Karty Stałego Klienta.

5. W promocji voucher na wycieczkę dla 2 osób z 50 % rabatem (do wykorzystania w terminie lipiec/sierpień 2020)

6. W promocji rabat 10-15 % na zimowe wypożyczalnie sprzętu – narty zjazdowe (odbiór karty uprawniającej do rabatu w biurze po zakończeniu wycieczki ).

III. Reklamacje

Wszystkie roszczenia, reklamacje, uwagi i zastrzeżenia do przebiegu promocji można składać wyłącznie pisemnie na adres organizatora : ul. Mickiewicza 5, 58-580 Szklarska Poręba

IV. Postanowienia końcowe

W zakresie nie uregulowanym niniejszym regulaminem stosuje się ogólne warunki umowy o zorganizowanie imprezy turystycznej obowiązujące u Organizatora w dniu zawarcia umowy.

Zapraszamy do skorzystania z promocji
Biuro Podróży Trendy Travel